• Laboratory glassware washer with conductivity monitoring EcoDry function

  Larës laboratorik qelqesh me monitorim të përcjellshmërisë me funksionin EcoDry

  Modeli: Aurora-2

  Larës laboratorik qelqesh me funksion EcoDry

  Niveli i dyfishtë, i përshtatshëm për injeksion dhe jo injeksion

  Pipeta për cikël [numër] 238

  Përdorimi efikas i pompës së ngrohësit të shpejtësisë së ndryshueshme të burimeve

  Siguria përmes monitorimit - presioni i larjes dhe monitorimi i krahut të spërkatjes

  Mbështetje e përshtatshme për tharjen - EcoDry

 • Laboratory washer with liquid dispensing hot air drying function

  Lavatrice laboratorike me funksion të tharjes së ajrit të nxehtë që shpërndan lëng

  Modeli: Aruora-F2

  Larës laboratorik qelqesh me funksion tharje ajri të nxehtë

  LevelNiveli i dyfishtë, i përshtatshëm për injeksion dhe jo injeksion Bardhë laboratorike për cikël [numri] 144

  UsePërdorimi efikas i pompës së ngrohësit të shpejtësisë së ndryshueshme të burimeve

  AfSiguria përmes monitorimit - presioni i larjes dhe monitorimi i krahut të spërkatjes

  .Tharje efikase e ajrit të nxehtë